Current time in Vietnam:
Czech

Opora v zákoně

Zákony, vztahující se na víza při příletu na mezinárodní vietnamské letiště:

NAŘÍZENÍ O VSTUPU, VÝSTUPU A POBYTU CIZINCŮ VE VIETNAMU (Č. 24/2000/PL-UBTVQH10 z 28. dubna, 2000) schváleno a podepsáno 28 dubna, 2000 panem Nong Duc Manhem – Ředitelem vietnamského národního imigračního úřadu říká, že:

Článek

 2.- 
1. Vietnamské agentury a organizace, cizí agentury a organizace se sídlem ve Vietnamu, stejně jako mezinárodní organizace, Vietnamští občané a cizinci zákonně žijící ve Vietnamu mohou do země pozvat cizince.

  1. Agentury, organizace a jednotlivci, kteří pozvou cizince do Vietnamu musí zajistit soulad s důvodem vstupu cizince, postarat se o finanční záležitosti a spolupráci se státními orgány v případě, že pro cizince vyvstanou problémy.

DEKRET Č. 21/2001/ND-CP ze 28 KVĚTNA, 2001 S PODROBNOSTMI O UPLATNĚNÍ NAŘÍZENÍ O VSTUPU, VÝSTUPU A POBYTU CIZINCŮ VE VIETNAMU schváleno a podepsáno premiérem Phan Van Khaiem říká:

Článek 5.-

  1. Agentury, které se zavazují k zajištění hlavní zodpovědnosti za přijímání cizích hostů do Vietnamu na základě pozvání Výboru centrální strany, prezidenta státu, národního shromáždění nebo vlády a hosté na úrovni ministrů, viceministrů, prezidentů či viceprezidentů lidových výborů provincií a centrálně řízených měst by měli odeslat psaná upozornění při pozvání a přijímání zahraničních hostů konzulárnímu oddělení ministerstva zahraničních věcí. Konzulární oddělení ministerstva zahraničních věcí by mělo upozornit vietnamské diplomatické mise nebo konzulární úřady v cizích zemích, aby tyto mohly zajistit víza výše zmíněným hostům a zároveň upozornit oddělení pro vstup a výstup ze země ministerstva pro veřejnou bezpečnost.

Pro cizince, kteří vstupují za účelem práce v cizích diplomatických misích nebo na konzulárních úřadech, reprezentačních úřadech Organizace Spojených Národů, vnitrovládních organizacích se sídlem ve Vietnamu a jejich souvisejících pomocných úřadů, by výše zmíněné agentury měly zaslat psané upozornění o pozvání a přijetí zahraničních hostů na konzulární oddělení ministerstva zahraničních věcí. Konzulární oddělení ministerstva zahraničních věcí by mělo na tyto písemně upozornit oddělení pro vstup a výstup ze země ministerstva pro veřejnou bezpečnost předtím, než upozorní a zažádá vietnamské diplomatické mise nebo konzulární úřady v cizí zemi s žádostí o zajištění víz.

Během 2 pracovních dní od obdržení psaného upozornění, za předpokladu, že se zjistí, že pozvaní cizinci spadají do kategorie osob, kterým není umožněn vstup do země, oddělení pro vstup a výstup ministerstva pro veřejnou bezpečnost bude o této skutečnosti informovat konzulární oddělení ministerstva zahraničních věcí.

  1. Agentury, organizace a jednotlivci, kteří pozvou cizince do Vietnamu, kteří nespadají do kategorií, uvedených ve článku 1 by měli zaslat písemné upozornění nebo žádost oddělení vstupu a výstupu ministerstva pro veřejnou bezpečnost.

Oddělení vstupu a výstupu ministerstva pro veřejnou bezpečnost by mělo případné schválení dát vědět vietnamské diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu v cizích zemích, aby bylo žadateli povoleno pro pozvaného cizince získání víza během 5 pracovních dní od obdržení psaného upozornění nebo požadavku. Pokud je zjištěno, že pozvaní cizinci spadají mezi skupiny, kterým není vstup do Vietnamu dovolen, oddělení pro vstup a výstup ministerstva pro veřejnou bezpečnost bude o tomto informovat agenturu, organizaci a/nebo jednotlivce, kteří žádost podali.

  1. Agentury, organizace a/nebo jednotlivci kteří si přejí mít zajištěná vietnamská víza na mezinárodních hranicích s Vietnamem pro cizince, spadající do kategorie, vymezené ve článku 6 podle nařízení musejí zaslat písemnou žádost oddělení vstupu a výstupu ministerstva pro veřejnou bezpečnost. V případech žádosti o vízum na hraničních přechodech z důvodu urgentních záležitostí musí být písemná žádost vyplněna nejméně 12 hodin před očekávaným příletem pozvaného cizince na hraniční přechod.

JOINT CIRCULAR Č. 04/2002/TTLT/BCA-BNG  29 LEDNA, 2002 PRŮVODCE UPLATNĚNÍM VLÁDNÍHO DEKRETU Č. 21/2001/ND-CP Z 28. KVĚTNA, 2001 UPŘESŇUJÍCÍ UPLATNĚNÍ NAŘÍZENÍ O VSTUPU, VÝSTUPU A POBYTU CIZINCŮ VE VIETNAMU schváleného a podepsaného 29. Ledna 2002 vietnamským ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem pro veřejnou bezpečnost říká

  1. Pro cizince, kteří jsou oprávněni k výkonům na ministerstvu pro veřejnou bezpečnost

a/ Agentury A ORGANIZACE, KTERÉ SI DO Vietnamu přejí pozvat cizince, kteří nejsou oprávněni k procesům na ministerstvu zahraničních věcí tak, jak je definováno v bodě 1 v této sekci, by měli zaslat písemnou žádost na oddělení vstupu a výstupu ministerstva zahraničních věcí. Pokud požádají o garantování víza cizím návštěvníkům na mezinárodním hraničním přechodu, jejich psaná žádost musí jasně definovat konkrétní hraniční přechod a dobu, kdy návštěvník plánuje vstup do země, stejně jako důvody pro získání víza na hraničním přechodu.

Organizace definované v bodech d, e, g a h, klauzuli 1, článku 4 dekretu, musí před začátkem procesu pozvání a/nebo garanci přístupu do Vietnamu pro cizince, podepsat prohlášení, které podává důkaz o legálním statusu osoby oddělení pro vstup a výstup ministerstva zahraničních věcí. Každé prohlášení musí obsahovat:

– Povolení nebo rozhodnutí kompetentních orgánů ohledně představenstva organizace;

– Psaný doklad o registraci organizace s certifikátem lidového shromáždění provincie nebo centrálně řízeného města, kde má společnost své sídlo.

– Psaný dokument, obsahující razítko a podpis osoby, která za organizaci zodpovídá.

Výše zmíněné dokumenty by měly být vyhotoveny pouze jednou. Jakákoliv změna, která v nich proběhne, musí být písemně nahlášena podpisující organizací oddělení vstupu a výstupu ministerstva zahraničních věcí. Vždy je třeba žádat o doplnění dokumentace.

Ve výsledku vám ještě ukážeme výňatky z některých článků, abychom vám ukázali, že podléháme zákonům Vietnamu a musíme pracovat se spoustou dokumentů, které je třeba předložit Vietnamskému imigračnímu úřadu, abyste mohli získat dokument o schválení vaší žádosti o vízum při příjezdu na vietnamské mezinárodní letiště. To je důvod, proč vás musíme žádat o servisní poplatek, abychom mohli připravit dokumenty, papíry, poslat kurýra, který vyzvedne žádosti o vaše vízum, vystojí frontu, aby vyzvedl potvrzení, které pak musíme naskenovat a zaslat na váš email. Jen tak půjde vše hladce ve chvíli, až přiletíte na mezinárodní letiště ve Vietnamu.
———————–

Pro podrobnější informace o zákonech, které souvisejí s vietnamskými vízy při příjezdu, si prosím prohlédněte odkazy níže:

Nařízení o vstupu, výstupu a pobytu cizinců ve Vietnamu.

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=411Dekret č. 21/2001/ND-CP z 28. května, 2001 Podrobnosti o uplatňování nařízení o vstupu, výstupu a pobytu cizinců ve Vietnamu.

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=9148

Joint Circular č. 04/2002/TTLT/BCA-BNG z 29. ledna, 2002 Průvodce uplatňováním dekretu č. 21/2001/ND-CP z 28. května, 2001 Podrobnosti o uplatňování nařízení o vstupu, výstupu a pobytu cizinců ve Vietnamu.

http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10333

Nařízení 190/2012/TT-BTC – Doplňky a přílohy k nařízení č.66/2009/TT-BTC, z 30. března, 2009 od ministerstva financí ohledně způsobu výběru, schraňování a použití poplatků za cestovní pasy, víza a dokumenty při vstupu, výstupu a pobytu cizinců ve Vietnamu.

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_en/ld

YOU MIGHT BE INTERESTED

Nebojte se, pokud musíte opravit žádost o vietnamské vízum nebo změnit předpokládané datum vaší návštěvy Vietnamu. Dnes nás mohou žadatelé o vietnamské vízum, kteří si přejí změnit informace ve svém …

Po získání nezávislosti 1. Ledna 1993 obnovila Česká Republika a Slovenská Republika všechny ustálené vztahy mezi bývalým Československem a Vietnamem. Vztahy mezi Českou Republikou a Vietnamem se v poslední době slibně …

Držitelé českých cestovních pasů potřebují pro vstup do Vietnamu vízum.

Vietnam je země mnoha exotických přírodních krás a nachází se v zeměpisných šířkách, které mu řada zemí může závidět. Když se řekne Vietnam, většině lidí se i dnes vybaví nejspíše …

Množství zajímavých unikátů ze světa přírody i lidí, kterými se Vietnam může pyšnit, by pro nejednoho našince bylo velkým překvapením – pláže, starobylé chrámy, malebné vesničky, koloniální architektura skrytá v …

Vietnam je jednou z ideálních destinací na zimní útěky do teplých krajin. Na severu dominovaném městem Hanoj jsou zimní teploty sice chladnější, k teplotám pod nulou mají však stále daleko. …

Sháníte adresu vietnamské ambasády v České republice v Praze [Prague]?

Občané ČR musí mít ke vstupu do Vietnamu platné vízum.

Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.