Current time in Vietnam:
ภาษาไทย

วิธีการขอวีซ่าเวียดนามจากประเทศไทย

สัญชาติไทยไม่ต้องขอวีซ่าเวียดนามหากพำนักน้อยกว่า 30 วัน สัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในกรณีที่อยู่ในเวียดนามเกิน 30 วัน

ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม ยกเว้นสัญชาติของประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าหากพำนักในระยะเวลาสั้น ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม กรุณาดู รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับการพำนักในระยะสั้น

ขอวีซ่าเวียดนามจากประเทศไทยอย่างไร?

มี 2 วิธีด้วยกันสำหรับการขอวีซ่าเวียดนาม: 1/ ขอ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival ที่สนามบินนานาชาติเวียดนามด้วยการจัดการโดยบริษัทนำเที่ยวในเวียดนาม หรือ 2/ ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯ

1/ ขอ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival (VOA) ได้อย่างไร?

ในการขอ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival ที่สนามบินนานาชาติปลายทางที่ท่านเดินทางถึงในเวียดนาม ท่านต้องจ้างให้บริษัทนำเที่ยวในเวียดนามดำเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่าจากกรมตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่ให้ท่านรับวีซ่า On Arrival ได้ บริษัทนำเที่ยวจะปฏิบัติตามกระบวนการของกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอหนังสืออนุมัติ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival จากนั้นจะส่งหนังสืออนุมัติให้ท่านทางอีเมล ท่านเพียงแค่พิมพ์สำเนาของหนังสือดังกล่าวเพื่อแสดงก่อนขึ้นเครื่องและเพื่อรับวีซ่า On Arrival ของท่าน

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียดนาม ท่านจะเห็นสำนักงานที่ออกวีซ่า On Arrival ตั้งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ควบคุมหนังสือเดินทาง ให้ท่านไปที่นั่นและยื่น: หนังสือเดินทางของท่าน + หนังสืออนุมัติ e-VISA หรือวีซ่า On Arrival + แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าเวียดนาม  จากนั้นรอให้เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประทับตราและรับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าด้านใน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน “รับวีซ่า On Arrival เวียดนามได้ที่ไหน

ลองใช้บริการขอวีซ่าของเราที่เว็บไซต์ https://www.vietnamimmigration.com/ – เริ่มต้นเพียง US$8 พร้อมรับประกันความพึงพอใจ 100% หรือยืนยันการคืนเงิน

2/ จะยื่นขอวีซ่าเวียดนามที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯได้อย่างไร?

ผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าเวียดนามได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม/บริษัทตัวแทนยื่นขอวีซ่าแทน เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าที่สถานทูตเวียดนาม ซึ่งใช้ได้กับวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้:

– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางต้องอย่างน้อย 6 เดือนก่อนถึงวันกำหนดเดินทางถึงเวียดนาม

– กรอกแบบฟอร์มยื่นวีซ่าและสำเนาหนังสือเดินทาง ท่านสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์กงสุลของสถานทูตหรือพิมพ์ออกมาจากลิงค์ดังต่อไปนี้

– รูปภาพขนาดเดียวกับหนังสือเดินทางจำนวน 1 รูป พร้อมเย็บติดหรือติดกาวเข้ากับแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

– หนังสืออนุมัติจากผู้มีอำนาจในกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ผู้ยื่นวีซ่าควรชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินสดและเป็นเงินบาท สำหรับค่าธรรมเนียมปรับปรุงใหม่ ข้อกำหนด และเอกสารที่ต้องใช้ กรุณาติดต่อที่แผนกวีซ่าของสถานทูต

สถานทูตเวียดนามในประเทศไทยวิธีการขอวีซ่าเวียดนามจากประเทศไทย

  • สำนักงานสถานทูต: 83/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
  • โทร: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552        แฟ็กซ์: 0-2251-7201
  • อีเมล: vnemb.th@mofa.gov.vn        เว็บไซต์: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn​

เวลาทำการกงสุล: วันจันทร์ถึงวันศุกร์

– เช้า: 9:00 – 11:30 นาฬิกา

– บ่าย: 14:00 – 16:30 นาฬิกา

วีซ่าท่องเที่ยว (เคาน์เตอร์หมายเลข 1):

– ยื่นวีซ่า:  9:00 – 11:30, 14:00 – 16:00 นาฬิกา

– รับวีซ่า:  16:00 – 17:00 นาฬิกา

YOU MIGHT BE INTERESTED

เนื่องจากเป็นพลเมืองของประเทศในสมาชิกอาเซียน (ASEAN) สัญชาติไทยสามารถพำนักในเวียดนามได้ 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า หากต้องการพำนักเป็นระยะเวลานานกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าในการเข้าประเทศเวียดนาม พลเมืองประเทศอื่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย กรุณาอ่าน “รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าเวียดนาม ” เพื่อให้ทราบว่าท่านต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเวียดนามหรือไม่ ผู้เดินทางที่ต้องการขอวีซ่าเวียดนาม ด้านล่างเป็นวิธีการยื่นขอวีซ่าเวียดนาม

เนื่องจากประเทศไทยมีสถานทูตเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังเวียดนามเป็นเรื่องง่ายโดยการเดินทางไปยังที่ตั้งสถานทูตและยื่นขอวีซ่าที่นั่น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานทูตเวียดนามเพื่อยื่นวีซ่า ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปภาพขนาดเดียวกับรูปภาพในหนังสือเดินทาง และแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าที่กรอกและลงนามแล้ว พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 4 ถึง 5 วันทำการ

สำหรับการยื่นขอแบบปกติทั่วไปเราจะส่งหนังสืออนุมัติวีซ่าภายใน 1-2 วันทำการ สำหรับวีซ่าเร่งด่วน เราจะทำงานภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้หนังสืออนุมัติวีซ่าทางอีเมล เราส่งหนังสืออนุมัติวีซ่าก่อนกำหนดเวลาเวลาเสมอ ในกรณีที่ท่านต้องการติดตามคำสั่งขอวีซ่าของท่าน กรุณาส่งอีเมลมาหาเราที่ https://www.vietnamimmigration.com/ และเราจะตอบกลับในเวลาอันสั้น

– โดย Paypal: หากท่านเป็นสมาชิกของ PayPal อยู่แล้ว เพียงแค่ลงชื่อเข้าระบบและชำระเงิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระผ่านทางบัตร Visa, Master, Discovery และ Amex ผ่าน PayPal ได้ – โดยบัตร (Visa, Master, JCB หรือ Amex) ผ่านทางเกตเวย์ชำระเงินที่เรียกว่า OnePay เพียงแค่ให้ข้อมูลบัตรและที่อยู่ของท่านในการชำระเงิน ในบางกรณี ท่านอาจต้องให้โทเค็น ID เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ – โดยโอนผ่านธนาคาร: เราะส่งรายละเอียดของธนาคารสำหรับการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล …

โปรดอย่ากังวลหากท่านมีเหตุให้ต้องแก้ไขการยื่นวีซ่าของท่านให้ถูกต้องหรือต้องเปลี่ยนกำหนดการเดินทางเข้าเวียดนามใหม่ ตอนนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าเวียดนามที่ต้องการแก้ไขข้อมูลวีซ่าให้ถูกต้องสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลและแจ้งให้เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ อีเมลของเราคือ https://www.vietnamimmigration.com/ ขั้นตอนมีดังนี้: – หลังชำระเงิน ท่านจะได้รับการยืนยันคำสั่งยื่นขอวีซ่าทางอีเมล หากท่านพบข้อผิดพลาด เพียงแค่ตอบกลับอีเมลดังกล่าวหรือส่งอีเมลมาที่ https://www.vietnamimmigration.com/ เพื่อขอให้มีการแก้ไข เราจะอัปเดทและแก้ไขการยื่นขอวีซ่าของท่านตามที่ท่านร้องขอ – ภายหลังได้รับหนังสืออนุมัติวีซ่า จากเราทางอีเมลและพบข้อผิดพลาดในหนังสือดังกล่าว กรุณาส่งอีเมลหาเราในทันทีและแจ้งให้มีการแก้ไข เราจะดำเนินการแก้ไขดังกล่าว –  หลังจากรับวีซ่า On Arrival ของท่านที่สนามบิน กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบและแจ้งให้มีการแก้ไขในทันทีหากพบข้อผิดพลาด ท่านจะไม่มีโอกาสแก้ไขหลังจากที่ท่านออกจากบริเวณควบคุมหนังสือเดินทางแล้ว

– ราคาถูก: โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมโดยรวมสำหรับการขอวีซ่าที่สถานทูตหรือที่สถานกงสุลเวียดนามในประเทศของท่านและเปรียบเทียบกับเรา ยกตัวอย่างเช่น วีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือน ค่าใช้จ่ายของเราเพียง $6 + $25 ($6 คือค่าบริการที่จ่ายให้เราเพื่อขอหนังสืออนุมัติวีซ่า และ $25 คือค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่าที่จ่ายเพื่อให้ได้ประทับตราวีซ่าบนหนังสือเดินทางของท่าน) – ไม่ยุ่งยาก: ไม่ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามเพื่อดำเนินการ แค่ยื่นขอออนไลน์แล้วท่านจะได้รับหนังสืออนุมัติวีซ่าผ่านทางอีเมล จากนั้นก็พิมพ์ออกมาเพื่อแสดงก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อรับวีซ่า On Arrival ของท่าน – แก้ไขง่าย: หากท่านได้รับอนุมัติวีซ่าที่สถานทูตท่านจะไม่สามารถแก้ไขวันเดินทางเข้าและวันเดินทางออกจากเวียดนามได้ แต่ด้วยวีซ่า On Arrival ท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าและออกได้ง่าย …

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับวีซ่า On Arrival เวียดนามที่สนามบินนานาชาติของเวียดนาม: กฎหมายในการเข้าออกประเทศและการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในประเทศเวียดนาม (No. 24/2000/PL-UBTVQH10 ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543) ได้อนุมัติและลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยนาย หน่ง ดึ๊ก หมั่น – ประธานรัฐสภาเวียดนาม โดยมีเนื้อความว่า มาตรา 2.-  2.1. หน่วยงานและองค์กรในเวียดนาม หน่วยงานและองค์กรต่างชาติในเวียดนาม รวมถึงองค์กรนานาชาติ …

โปรดทราบว่าเราไม่ใช่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือรัฐบาล เราเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท ไม่ใช่ของรัฐบาล เราดำเนินการในนามของท่านเพื่อให้ได้หนังสืออนุมัติวีซ่าและคิดค่าบริการนอกเหนือจากค่าบริการที่ทางราชการเรียกเก็บที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมของเราถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องขอวีซ่ากับทางสถานทูตหรือสถานกงสุล ยกตัวอย่างเช่น: วีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือน: $6 (ค่าบริการ) + $25 (ค่าธรรมเนียมทางการเมื่อเดินทางถึง) วีซ่า On Arrival เวียดนามได้รับการแนะนำโดย TripAdvisor และฟอรั่มท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมายว่าเป็นวีธีการทางเลือกในการขอวีซ่าเวียดนามโดยไม่ต้องเดินทางไปและต่อคิวที่สถานทูต  นอกจากนี้ สถานทูต / สถานกงสุลของเวียดนามบางแห่งเองก็นำเสนอบริการวีซ่า On Arrival ด้วยเช่นกัน …

นโยบายการคืนเงินของเราใช้ได้กับวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือนและวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกหลายครั้งระยะเวลา 1 เดือนในกรณีดังต่อไปนี้: ✓เราจะคืนเงิน 100% หากท่านไม่พึงพอใจกับการบริการของเรา ✓เราจะคืนเงิน 100% หากเราดำเนินการผิดพลาดในการยื่นขอวีซ่าของท่าน หรือ ยื่นขอวีซ่าให้ท่านใหม่อีกครั้งโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ✓เราจะคืนเงิน 100% หากการยื่นวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม ระยะเวลาในการคืนเงิน * เงินที่คืนจะคืนให้กับบัตรเครดิต/เดบิตของท่านภายใน 7 วันหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน * การคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ใน 1-2 วันหากท่านชำระผ่านทาง PayPal.com สถานทูตเวียดนามหลายแห่งที่กล่าวว่าสถานทูตเวียดนามมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบออกวีซ่าเวียดนามและไม่แนะนำวีซ่า On Arrival …

Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.