Current time in Vietnam:
Zulu

Yini umehluko phakathi kwe-visa ekungenisa kanye ne-visa ekungenisa kaningi?

Yini umehluko phakathi kwe-visa ekungenisa kanye ne-visa ekungenisa kaningi?

I-visa ekungenisa kanye ikuvumela ukuthi ungene futhi uphume eVietnam kanye ngesikhathi isasebenza. Emva kokusuka eVietnam, noma kungaphambi kosuku ngosuku lokugcina lokusebenze kwe-visa, i-visa yakho iyema ukusebenza. Kuzodingeka ukuthi ubhalisele enye, uma ufuna ukubuyela eVietnam.

Isibonela, uma ungabhalisa i-visa yenyanga eyodwa (1) ekungenisa kanye, uvunyelwa ukungena nokuphuma eVietnam KANYE kusukela usuku lohambo olibhalisile njalo izoma ukusebenza phakathi kwezinsuku ezingu-30 kusukela isuku lokufika olibhalisile.

I-visa ekungenisa kaningi ikuvumela ukuthi ungene futhi uphume eVietnam kaningi ngesikhathi i-visa isasebenza. Lokhu kusho ukuthi uma unohlobo lwale-visa, ungangena futhi usuke eVietnam kaningi kungadingeki ukubhalisela i-visa entsha.

Isibonela, uma ungabhalisa i-visa yenyanga eyodwa (1) ekungenisa kaningi, uyavunyelwa ukungena nokuphuma eVietnam kaningi kusukela usuku lokufika olubhalisile.

Naka ukuthi uma ufuna i-visa etholwa lapho ufika ekungenisa kaningi, kumele ukhethe isikhumulo ozofikela uthathe i-visa yakho khona. Emva kokuthatha i-visa, usungangena kaningi kunoma yiziphi izikhumulo uma i-visa yakho isasebenza.

YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.