Current time in Vietnam:
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
Page 1 of 1
 • รับประกันความพอใจหรือการคืนเงิน 100%
  Mar
  01
  2021
  รับประกันความพอใจหรือการคืนเงิน 100%

  นโยบายการคืนเงินของเราใช้ได้กับวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือนและวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกหลายครั้งระยะเวลา 1 เดือนในกรณีดังต่อไปนี้: ✓เราจะคืนเงิน 100% หากท่านไม่พึงพอใจกับการบริการของเรา ✓เราจะคืนเงิน 100% หากเราดำเนินการผิดพลาดในการยื่นขอวีซ่าของท่าน หรือ ยื่นขอวีซ่าให้ท่านใหม่อีกครั้งโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ✓เราจะคืนเงิน 100% หากการยื่นวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม ระยะเวลาในการคืนเงิน * เงินที่คืนจะคืนให้กับบัตรเครดิต/เดบิตของท่านภายใน 7 วันหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน * การคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ใน 1-2 วันหากท่านชำระผ่านทาง PayPal.com สถานทูตเวียดนามหลายแห่งที่กล่าวว่าสถานทูตเวียดนามมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบออกวีซ่าเวียดนามและไม่แนะนำวีซ่า On Arrival หรือวีซ่าออนไลน์นั้น การที่สถานทูตเหล่านี้ได้ทำบัญชีรายชื่อเว็บไซต์ของเราและกล่าวว่าเราหลอกลวงนั้น ไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริง เราก่อตั้งเมื่อปี 2007 ด้วยการให้บริการจัดการหนังสือก่อนอนุมัติวีซ่าเพื่อการรับวีซ่าที่สนามบินนานาชาติในเวียดนาม สำนักงานออกหนังสือก่อนอนุมัติวีซ่าและออกวีซ่าที่สนามบินมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม (รัฐบาล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางได้รับวีซ่าด้วยความยุ่งยากน้อยลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนาม ลองใช้บริการกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริง เรายืนยันการคืนเงิน 100% หากท่านไม่พึงพอใจกับบริการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการวีซ่า On Arrival ของเรา โปรดทราบว่าเราไม่มีนโยบายคืนเงินสำหรับการยื่นขอวีซ่าธุรกิจหรือการยื่นขอวีซ่าเร่งด่วน (สำหรับทั้งวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ) ที่ยื่นกับเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น โปรดทราบว่าหากท่านต้องการยกเลิกการยื่นขอวีซ่าของท่านกับทาง https://www.vietnamimmigration.com/ ท่านต้องติดต่อเราในทันที เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น... read more »

 • Page 1 of 1
  VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.