Current time in Vietnam:
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
Page 1 of 1
 • เวียดนามดำเนินการต่อวีซ่าธุรกิจสำหรับพลเมืองไทยปี 2021 | ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจเวียดนามในช่วง Covid-19
  Feb
  01
  2021
  เวียดนามดำเนินการต่อวีซ่าธุรกิจสำหรับพลเมืองไทยปี 2021 | ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจเวียดนามในช่วง Covid-19

  ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดโรคระบาดรัฐบาลเวียดนามได้ออกวีซ่าธุรกิจใหม่ให้กับหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ปัจจุบันพลเมืองไทยสามารถขอวีซ่าธุรกิจเพื่อเข้าเวียดนามเพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนในการขอวีซ่าธุรกิจไปยังเวียดนามสำหรับคนไทยรวมถึงเอกสารที่จำเป็นขั้นตอนโดยละเอียดและอื่น ๆ

 • วิธีการขอวีซ่าธุรกิจเพื่อเข้าประเทศเวียดนามในช่วงระบาดปี 2564 – ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจเวียดนาม
  Feb
  01
  2021
  วิธีการขอวีซ่าธุรกิจเพื่อเข้าประเทศเวียดนามในช่วงระบาดปี 2564 – ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจเวียดนาม

  ปัจจุบันความต้องการเข้าสู่เวียดนามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน / ธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วยการควบคุมโรคที่ดีรัฐบาลเวียดนามได้ออกวีซ่าธุรกิจใหม่เพื่อให้นักลงทุนผู้ประกอบการกรรมการผู้เชี่ยวชาญและคนงานที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างไรก็ตามระเบียบและขั้นตอนในการขอวีซ่าธุรกิจเวียดนามยังไม่เป็นที่ทราบกันดี ดังนั้นเราจะแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบเอกสารที่จำเป็นและขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจไปยังเวียดนาม 2021 ในบทความนี้

 • Page 1 of 1
  VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.