Current time in Vietnam:
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
Page 1 of 1
 • Վիզայի ստացումը հյուպատոսության միջոցով
  Mar
  19
  2021
  Վիզայի ստացումը հյուպատոսության միջոցով

  Դուք պետք է դիմեք Վիետնամի հյուպատոսությանը, եթե ուզում եք ստանալ վիզան այդ ձևով: Որոշ ճամփորդներ սովորաբար ինձ խնդրում են կազմակերպել է հաստատման նամակ վիզան հյուպատոսությունից ստանալու համար:  Այնուամենայնիվ, ձեզ պետք չէ ստանալ հաստատման նամակ վիզան հյուպատոսությունից ստանալու համար, եթե հյուպատոսության եւ աշխատակազմը խնդրել է ձեզ այդ մասին:

 • Page 1 of 1
  VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.