Current time in Vietnam:
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
Page 1 of 1
 • Դիմեք Վիետնամի վիզայի համար առցանց
  Mar
  19
  2021
  Դիմեք Վիետնամի վիզայի համար առցանց

  Եթե դուք նախկինում այցելել եք Վիետնամ եւ դեռ շարունակում եք անցնել վիզայի համար դիմելու հոգնեցուցիչ գործընթացներով, ապա ձեզ համար կա լավ նորություն: Այժմ դուք կարող եք դիմել Վիետնամական վիզա ստանալու համար, նույնիսկ եթե գտնվում եք ձեր երկրում:

 • Page 1 of 1
  VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.