Current time in Vietnam:
Filippino

Vietnam visa entry

Ang mga manlalakbay ay dapat mag-apply para sa Vietnam visa entry kung gusto nilang maglakbay sa loob ng Vietnam. Ang mga mamamayan ng sumusunod na bansa ay hindi na nangangailangan ng tourist visa para sa pagpunta ng Vietnam.

Ang may mga passport na mamamayan ng Thailand, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, Cambodia, Brunei, and Laos ay hindi na kailangan ng Vietnam visa entry para sa paglalakbay sa loob ng Vietnam nang hindi aabot ng 30 araw. Tandaan na mag-apply para sa Vietnam visa kung nais mong manatili sa loob ng Vietnam nang higit pa sa pinahintulutang bilang ng araw.

Ang mga manlalakbay ay kailangang mag-apply para sa Vietnam visa kung nais nilang pumasok ng Vietnam upang maglakbay. Ang mga mamamayan ng sumusunod ng bansa ay hindi na kailangan ng tourist visa para sa paglalakbay sa Vietnam:

Ang mga may passport na mamamayan ng Japan, South Korea, Sweden, Norway, Denmark, Finland at Russia ay hindi na kailangan ng Vietnam visa entry kung sila ay maglalakbay sa loob ng Vietnam nang hindi aabot sa 15 na araw. Tandaan na kailangan mong mag-apply para sa Vietnam visa kung nais mong manatili sa Vietnam nang higit pa sa pinahintulutang bilang ng araw.

Ang mga mamamayan ng iba pang bansa na hindi nabanggit sa taas ay kailangang mag-apply para sa Vietnam visa entry upang makapasok ng Vietnam para maiwasan ang problema sa iyong pagbiyahe sa Vietnam.

May dalawang pagpipilian na paraan ng pag-apply para sa Vietnam visa entry.

1. Mag-apply para sa Vietnam visa entry sa emabahada o konsolado ng Vietnam sa iyong bansa.

2. Mag-apply online sa mga owtorisadong ahente para sa approval later na kailangan mo upang makuha ang iyong visa upon arrival pagdating sa internasyonal na mga paliparan sa Vietnam. Ang approval letter ay ang kasulatang naaprubahan ng Vietnam Immigration Department (gobyerno ng Vietnam) na magpapahintulot sa iyo na makuha ang iyong visa upon arrival sa Vietnam airport. Kukunin ng ahente ang iyong mga personal na impormasyon para sa iyong Vietnam visa entry at ito ay ipapadala sa Vietnam Immigration Office (opisina ng gobyerno ng Vietnam) para sa iyong approval letter.

Mag-email sa  info@vietnamimmigration.com  kung nais mong makakuha ng approval letter para sa iyong Vietnam visa upon arrival.

YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.