Current time in Vietnam:
Filippino

Agarang Vietnam Visa

Mag-email lamang sa info@vietnamimmigration.com kung nais mong kumuha ng agarang visa patungong Vietnam sa loob lamang ng iilang oras.

Hindi mo kailangan mag-alala sa kung paano makakakuha ng agarang visa patungong Vietnam. Manatiling kalma at ipadala sa amin ang mga detalye ng iyong passport at flight sa aming email upang ikaw ay aming matulungan. Manatiling kalma upang makasigurado na tama ang detalyeng ipapadala mo sa email naming.

Ipadala sa amin ang mga detalye ng iyong passport tulad ng nakasaad sa ibaba.

  • Buong pangalan :
  • Araw ng kapanganakan:
  • Nasyonalidad (nakasaad sa passport):
  • Numero ng passport:

At ipadala ang detalye ng iyong flight ayon sa nakalarawan sa ibaba:

  • Numero ng flight:
  • Oras ng pagdating:
  • Lugar na dadatingan:

Mga dapat tandaan:

Hindi katanggap-tanggap na ikaw ay hihingi pa lamang ng approval letter pag dating mo sa Vietnam. Kailangan mo na ang approval letter bago ka pa man bumyahe patungong Vietnam.

Huwag masyadong palawakin ang iyong pakikipag-usap sa amin sa telepono tungkol sa iyong pagkuha ng agarang visa upang  higit pa kaming makapaglaan ng oras para sa iyong tyansa na makuha ito. Mag-email lamang agad sa info@vietnamimmigration.com nais mong makakuha ng agarang visa.

Sundan lamang ang amin mga panuto para sa pagkuha ng agarang visa.

YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.