Current time in Vietnam:
Filippino

Mga Kailangan para sa online na pagkuha ng Vietnam visa

Para sa mga gustong kumuha ng Vietnam visa sa embahada o konsolado ng Vietnam, direktang tawagan ang emabahada/konsolado para sa mga detalye dahil ang mga kakailanganin ay depende sa mga pagpapasahang embahada.

Para sa mga walang oras sa pagpunta sa emabahada ng Vietnam sa inyong lugar, inererekomenda namin na mag-apply na lamang ng Vietnam visa sa pamamagitan ng aming serbisyo at pagkuha ng visa sa dadatingan na paliparan sa Vietnam. Punan lamang ang online na form at wala nang iba pang hihingin na mga papeles kung gusto mong makuha ang iyong Vietnam visa upon arrival sa mga paliparan ng Vietnam.

Kung ikaw ay ang-aapply para sa Vietnam visa sa pamamagitan ng aming serbisyo, hindi mo na kailangang magbigay ng anumang mga dokyumento.  Sagutan lamang ang form online sa aming website na o magpadala lang ng email tungkol sa iyong kahilingan sa info@vietnamimmigration.com

  • Buong pangalan ( buong pangalan sa passport)
  • Araw ng kapanganakan
  • Nasyonalidad
  • Numero ng passport
  • Iminungkahing petsa ng pagpasok at paglabas ng Vietnam
  • Single ba o multiple entry visa ang kailangan?
  • Mga espesyal na kahilingan (kung meron man).

Tandaan:

Agad  naming isasaayos ang iyong visa upon arrival sa Vietnamam kung wala nang iba pang espesyal na kahilingan.

Sumangguni lamang sa embahada ng Vietnam upang makakuha ng visa bago pa pumasok sa Vietnam sa pamamagitan ng land crossing, bangka, o sea port.

YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.