Current time in Vietnam:
Filippino

Paano makakakuha ng visa patungong Vietnam?

Meron kang dalawang pagpipilian na paraan sa pagkuha ng Vietnam visa:

1. Sa pamamagitan ng pagkuha ng Vietnam visa sa embahada ng Vietnam bago ka pumunta sa Vietnam. Pwede kang direktang pumunta sa emabahada ng Vietnam upang mag-apply para sa Vietnam visa, o pwede mo ring palagyan ng selyo ang iyong visa sa embahada ng Vietnam kasama ng iyong approval letter na galing sa Departamento ng Vietnam Immigration na naglalaman ng code para sa pagkuha mo ng visa sa Vietnam. Maaari ka namang mag-apply para sa approval letter sa www.vietnamimmigration.com o sa alin mang travel agency sa Vietnam. Sila ay magsasaayos ng aprroval letter para sa iyo sa maliit na halaga ng service charge. Ilagay ang form ng iyong espesyal na kahilingan para sa pagkuha ng visa sa emabahada o amg-email sa info@vietnamimmigration.com.

2. Ang pagkuha ng Vietnam visa upon arrival sa Vietnam ( pagkuha ng Vietnam visa pagdating sa check-in point). Ito ang simple at madaling paraan ngunit iilang tao lang ang nakakaalam sa ganitong proseso. Pwede kang magtanong sa alin mang travel agency sa Vietnam o mag-apply online sa www.vietnamimmigration.com at i-click ang send visa form online. Pagkatapos niyan ay isasaayos na namin ang iyong approval letter para sa iyong Vietnam visa na makukuha mo pagdating sa alin mang Vietnam airports.

Inirerekomenda namin ang pagkuha ng iyong visa upon arrival sa Vietnam. Ang pagkuha ng visa sa Vietnam international airport ay isang simple, madali, maaasahan at walang karagdagang kabayaran. Ito ay legal at mas pinadali dahil ang Vietnam ay nanghihikayat na ng mas marami pang manlalakbay at mga negosyante na dumayo sa Vietnam. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pagkuha ng visa upon arrival, ang Vietnam ay umaasa na mas marami pang mga turista at mga namumuhunan ang dadayo sa Vietnam upang madiskubre at ma-enjoy ang  kapayapaan sa Vietnam.

Tandaan:

Agad  naming isasaayos ang iyong visa upon arrival sa Vietnamam kung wala nang iba pang espesyal na kahilingan. Sabihin lamang sa amin kung gusto mo nang maselyohan ang iyong visa sa embahada ng Vietnam sa pamamagitan pag-email sa amin sa info@vietnamimmigration.com.

YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.