Current time in Vietnam:
越南签证

【越南隔离程序2021】越南榮市的检疫酒店清单(乂安省)

在大流行期间,进入越南必须隔离。除了政府隔离区外,入境者还可以在隔离期预订从标准到优质的酒店。榮市(乂安省)的哪些酒店被接受隔离?请参见以下榮市的隔离酒店清单:

在此病毒时期到越南的所有越南人和外国人必须按要求隔离。根据越南卫生部的规定,进入越南后必须进行15天检疫,并且您必须在出发日期之前安排检疫地点。

许多越南酒店被注册为来越南的人的隔离住宿,包括旅馆,一星级酒店到五星级酒店。如果您有签证批准和机票,则可以直接与酒店联系以预订检疫服务。当您在酒店时,隔离酒店每天将提供三顿饭和其他相关服务。

越南政府允许一些特定的飞行路线,带来很多游客到越南,其中大多数是专家,高科技工人,商人,经理,军官等。降落后,您必须乘私人医疗车将其转移到隔离酒店,并在这里进行检疫。隔离酒店必须位于您到达的省/市或赞助公司所在的省/市。

以下是榮市(乂安省)仅接待Covid-19期间住客隔离的酒店列表:

1. Saigon Kim Lien Resort

2. Pacific Hotel

3. Hon Ngu Hotel

4. Anphaan Hotel

5. Provincial Guest House (Nhà khách Tỉnh ủy)

6. Khách sạn Sao Việt

7. Trung Tâm Bồi Dưỡng Cán Bộ Thực Nghiệm Và Công Tác Văn Hóa

8. Hotel Lộc Anh 1

9. Trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An

10. Đoàn an điều dưỡng 40A Cửa Hội (cơ sở 2)

11. Mường Thanh Grand Cửa Lò

12. Nhà Khách Bộ Xây Dựng

13. Nhà Nghỉ Dưỡng 382

14. Khách sạn Vương Hoàn

注意:

  • 现在要来越南的需求有点高,但是隔离酒店的房间数量有限。因此,您应该尽快预订隔离酒店,以确保有空。
  • 为了预订隔离酒店,您必须提供 “入境许可证” 和 “签证批准函”。这两个文件也需要以获得签证并进入越南。您必须在出发日期至少30天之前申请。
  • 除酒店外,您还需要预订机场接送服务以转移到隔离酒店。您还需要在越南的医疗控制中心注册隔离,并在酒店隔离期间接受病毒测试。所有这些服务都可以通过 info@vietnamimmigration.com 的越南签证服务进行预订。
YOU MIGHT BE INTERESTED
Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.