Current time in Vietnam:
ภาษาไทย

ทำไมต้องยื่นกับเรา?

ราคาถูก: โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมโดยรวมสำหรับการขอวีซ่าที่สถานทูตหรือที่สถานกงสุลเวียดนามในประเทศของท่านและเปรียบเทียบกับเรา ยกตัวอย่างเช่น วีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือน ค่าใช้จ่ายของเราเพียง $6 + $25 ($6 คือค่าบริการที่จ่ายให้เราเพื่อขอหนังสืออนุมัติวีซ่า และ $25 คือค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่าที่จ่ายเพื่อให้ได้ประทับตราวีซ่าบนหนังสือเดินทางของท่าน)

ไม่ยุ่งยาก: ไม่ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามเพื่อดำเนินการ แค่ยื่นขอออนไลน์แล้วท่านจะได้รับหนังสืออนุมัติวีซ่าผ่านทางอีเมล จากนั้นก็พิมพ์ออกมาเพื่อแสดงก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อรับวีซ่า On Arrival ของท่าน

– แก้ไขง่าย: หากท่านได้รับอนุมัติวีซ่าที่สถานทูตท่านจะไม่สามารถแก้ไขวันเดินทางเข้าและวันเดินทางออกจากเวียดนามได้ แต่ด้วยวีซ่า On Arrival ท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าและออกได้ง่าย ๆ

ท่านต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อขอวีซ่าที่สถานทูต แต่สำหรับเรา ค่าบริการจำนวน $8 เป็นค่าบริการจนกว่าจะได้รับวีซ่าบนหนังสือเดินทางของท่านเมื่อเดินทางถึงเวียดนาม ดังนั้น มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อการเดินทางของท่านล่าช้าหรือยกเลิก

สถานทูตต้องการเอกสารเพิ่มเติม (หนังสืออนุมัติวีซ่า): เมื่อท่านยื่นวีซ่าธุรกิจกับทางสถานทูต แต่กับเราไม่ต้อง พลเมืองจากบางประเทศ เช่น อิหร่าน อิรัก โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน บังคลาเทศ … ต้องมีหนังสืออนุมัติวีซ่าจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามก่อนแม้ว่าสัญชาติเหล่านี้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวก็ตาม แต่บุคคลเหล่านี้สามารถยื่นขอวีซ่า On Arrival ที่เราได้ง่ายกว่ามาก

รวดเร็วและให้ความช่วยเหลือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง: กลุ่มงานกงสุลสำหรับวีซ่าเปิดทำการเป็นเวลาสองสามชั่วโมงและเปิดในบางวันของสัปดาห์สำหรับการรับคำร้องวีซ่า แต่ท่านสามารถยื่นขอวีซ่า On Arrival เมื่อใดก็ได้ ทั้งกลางวันและกลางคืน ท่านยื่นได้แม้กระทั่งในวันหยุดราชการ เว็บไซต์ที่ให้บริการนี้เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและเป็นระบบอัตโนมัติ “สำนักงานวีซ่า On Arrival” ที่สนามบินเปิดทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

เราพยายามอย่างที่สุดที่จะทำให้ท่านมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายเมื่อใช้บริการกับเรา

YOU MIGHT BE INTERESTED

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับวีซ่า On Arrival เวียดนามที่สนามบินนานาชาติของเวียดนาม: กฎหมายในการเข้าออกประเทศและการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในประเทศเวียดนาม (No. 24/2000/PL-UBTVQH10 ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543) ได้อนุมัติและลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 โดยนาย หน่ง ดึ๊ก หมั่น – ประธานรัฐสภาเวียดนาม โดยมีเนื้อความว่า มาตรา 2.-  2.1. หน่วยงานและองค์กรในเวียดนาม หน่วยงานและองค์กรต่างชาติในเวียดนาม รวมถึงองค์กรนานาชาติ …

โปรดทราบว่าเราไม่ใช่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือรัฐบาล เราเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการในรูปแบบบริษัท ไม่ใช่ของรัฐบาล เราดำเนินการในนามของท่านเพื่อให้ได้หนังสืออนุมัติวีซ่าและคิดค่าบริการนอกเหนือจากค่าบริการที่ทางราชการเรียกเก็บที่สนามบิน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมของเราถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องขอวีซ่ากับทางสถานทูตหรือสถานกงสุล ยกตัวอย่างเช่น: วีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือน: $6 (ค่าบริการ) + $25 (ค่าธรรมเนียมทางการเมื่อเดินทางถึง) วีซ่า On Arrival เวียดนามได้รับการแนะนำโดย TripAdvisor และฟอรั่มท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมายว่าเป็นวีธีการทางเลือกในการขอวีซ่าเวียดนามโดยไม่ต้องเดินทางไปและต่อคิวที่สถานทูต  นอกจากนี้ สถานทูต / สถานกงสุลของเวียดนามบางแห่งเองก็นำเสนอบริการวีซ่า On Arrival ด้วยเช่นกัน …

นโยบายการคืนเงินของเราใช้ได้กับวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือนและวีซ่าท่องเที่ยวการเข้าออกหลายครั้งระยะเวลา 1 เดือนในกรณีดังต่อไปนี้: ✓เราจะคืนเงิน 100% หากท่านไม่พึงพอใจกับการบริการของเรา ✓เราจะคืนเงิน 100% หากเราดำเนินการผิดพลาดในการยื่นขอวีซ่าของท่าน หรือ ยื่นขอวีซ่าให้ท่านใหม่อีกครั้งโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ✓เราจะคืนเงิน 100% หากการยื่นวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม ระยะเวลาในการคืนเงิน * เงินที่คืนจะคืนให้กับบัตรเครดิต/เดบิตของท่านภายใน 7 วันหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน * การคืนเงินจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ใน 1-2 วันหากท่านชำระผ่านทาง PayPal.com สถานทูตเวียดนามหลายแห่งที่กล่าวว่าสถานทูตเวียดนามมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการรับผิดชอบออกวีซ่าเวียดนามและไม่แนะนำวีซ่า On Arrival …

ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดโรคระบาดรัฐบาลเวียดนามได้ออกวีซ่าธุรกิจใหม่ให้กับหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ปัจจุบันพลเมืองไทยสามารถขอวีซ่าธุรกิจเพื่อเข้าเวียดนามเพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนในการขอวีซ่าธุรกิจไปยังเวียดนามสำหรับคนไทยรวมถึงเอกสารที่จำเป็นขั้นตอนโดยละเอียดและอื่น ๆ

ตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามปัจจุบันชาวต่างชาติที่เข้ามาในเวียดนามต้องถูกกักกันเป็นเวลา 15 วันในโรงแรมที่กำหนด ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ บริษัท และผู้เยี่ยมชมได้ง่ายขึ้นในการเลือกและจองโรงแรมที่ถูกกักกันเราจึงได้เปิดตัวแพ็คเกจบริการแยกโรงแรมนี้

เพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วเราจึงจัดเตรียมแพ็คเกจการเข้าประเทศแบบเร่งด่วนสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเวียดนาม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมวีซ่าเราภูมิใจที่เป็นผู้ให้บริการมืออาชีพมีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ด้วยบริการของเราคุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับวีซ่าและเข้าประเทศเวียดนามอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ปัจจุบันเวียดนามได้เปิดวีซ่าอีกครั้งและชาวต่างชาติสามารถกลับเข้าเวียดนามได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามขั้นตอนการขอวีซ่าไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอวีซ่าเวียดนามในช่วง Covid-19 นี้?

ปัจจุบันความต้องการเข้าสู่เวียดนามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน / ธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วยการควบคุมโรคที่ดีรัฐบาลเวียดนามได้ออกวีซ่าธุรกิจใหม่เพื่อให้นักลงทุนผู้ประกอบการกรรมการผู้เชี่ยวชาญและคนงานที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างไรก็ตามระเบียบและขั้นตอนในการขอวีซ่าธุรกิจเวียดนามยังไม่เป็นที่ทราบกันดี ดังนั้นเราจะแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบเอกสารที่จำเป็นและขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจไปยังเวียดนาม 2021 ในบทความนี้

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคประเทศส่วนใหญ่เข้มงวดการเข้า ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการขอวีซ่าก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้ผู้เยี่ยมชมหาข้อมูลและวางแผนการเดินทางได้ยาก ในบทความนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามและวิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังเวียดนาม 2021

Visit this link on mobile
Only from 6 USD/pp
Risky Free:
We charge service fee when your visa application is processed successfully.
Hassle-Free:
No passport send-off. No embassy queuing.
Fast:
Within 48 hours processing time.
Accessible:
100% online. Send and receive by email.
APPLY FOR VISA ON ARRIVAL VIETNAM
VietnamImmigration.com is a commercial website providing service for visa Vietnam and charge service fee. We are neither government website nor affiliated with embassy therefore our fee is higher than official fee from government.